Trang chủ / Quy hoạch / Các quy hoạch / Quy hoạch Cô Tô

Quy hoạch Cô Tô

27/11

10-Phối cảnh phân khu

Thuộc Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh: Báo Quảng Ninh

12/10

9-UBND tỉnh vừa có Quyết định về phê duyệt QHCXD tỷ lệ 1/10.000 Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

+ Mục tiêu:

 • Định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ; làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và kiểm soát phát triển huyện đảo Cô Tô.
 • Quy hoạch xây dựng đồng bộ các chức năng thương mại, dịch vụ; văn hóa thể thao, vui chơi giải trí; các khu dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; các cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hoạt động du lịch phát triển dân cư, nghiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái… đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc phòng, ổn định dân cư biên giới hải đảo, tạo dựng việc làm cho người lao động địa phương, các nhu cầu phát triển khách du lịch.
 • Nâng cao vai trò, vị trí của huyện Cô tô, kết nối chặt chẽ với huyện Vân Đồn, thành phố Hạ Long, Móng Cái để tạo ra một chuỗi sản phẩm du lịch biển đảo cao cấp, độc đáo, khác biệt trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử.
 • Phát triển huyện đảo Cô Tô trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa và sinh thái biển đảo của tỉnh Quảng Ninh và vùng ven biển vịnh Bắc Bộ; liên kết chặt chẽ với Vân Đồn trở thành vùng du lịch Vân Đồn – Cô Tô (được xác định là một trong hai điểm đột phá về du lịch của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030).
 • Bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tạo nét đặc trưng của huyện đảo Cô Tô.

+ Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

 • Áp dụng các tiêu chuẩn đô thị loại IV (thị xã), hướng tới đô thị loại III (thành phố).
 • Quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 25.500 người (dân số thường trú khoảng 10.000 người, dân số quy đổi khoảng 15.500 người). Đến năm 2040 khoảng 60.900 người (dân số thường trú khoảng 16.000 người, dân số quy đổi khoảng 44.900 người).
 • Quy mô khách du lịch:
  • Năm 2030: khoảng 600.000 lượt khách và 3.400 phòng lưu trú.
  • Năm 2040: khoảng 1.500.000 lượt khách và 9.400 phòng lưu trú.
 • Quy mô đất đai:
  • Giai đoạn đến năm 2030: đất xây dựng khoảng 665,43 ha, trong đó:
   • Đất dân dụng khoảng 276,15 ha (276,15 m2/người),
   • Đất ngoài dân dụng khoảng 389,28 ha.
  • Giai đoạn đến năm 2040: đất xây dựng khoảng 1.004,32 ha, trong đó:
   • Đất dân dụng khoảng 349,52 ha (218,45 m2/người)
   • Đất ngoài dân dụng khoảng 654,8 ha.

2020.10.09 3898.QĐ-UBND QHCXD 1.10000 CÔ TÔ

Ảnh: DDCI Cô Tô

07/07

8-UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ QHCXD 1/10.000 Cô Tô đến 2040, tầm nhìn đến 2050

2020.07.07 QĐ QH CT

09/05

7-Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến

Về đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đã xác định tính chất chức năng chính Cô Tô thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đặc sắc về văn hóa và sinh thái biển đảo, kết nối hình thành vùng du lịch Vân Đồn – Cô Tô, một trong hai đột phá về du lịch của Quảng Ninh; bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tạo nên đặc trưng của Khu du lịch Cô Tô. Quy hoạch tập trung phát triển đô thị trên 3 đảo (Cô Tô lớn, Thanh Lân, Cô Tô con); kết nối 3 đảo thành cụm đảo hỗ trợ về chức năng. Các khu vực còn lại tập trung vào giữ gìn cảnh quan, môi trường biển phục vụ nghề cá và tổ chức du lịch sinh thái biển.

Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện đồ án quy hoạch chung. Trong đó, hết sức lưu ý các nguyên tắc, đó là phải bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng; bảo vệ nguồn nước, nguồn sinh thủy trên các đảo; tôn trọng và đảm bảo quyền tiếp cận của người dân, du khách đối với không gian, cảnh quan, bãi biển, mặt nước. Bên cạnh đó, tuân thủ quy định quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; tập trung quy hoạch, không gian phát triển và quỹ đất phục vụ mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ; không bố trí dân cư mới tràn lan, hạn chế tăng dân số cơ học.

Tin: Báo Quảng Ninh

16/04

6-UBND tỉnh cho ý kiến về đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cô Tô. Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu trên 5.170ha; mục tiêu phát triển Khu du lịch Cô Tô thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đặc sắc về văn hóa và sinh thái biển đảo, kết nối hình thành vùng du lịch Vân Đồn – Cô Tô, một trong hai đột phá về du lịch của Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2030.

Quy hoạch tập trung phát triển đô thị trên 3 đảo, với 5 phân khu. Dự kiến đến năm 2040, dân số Cô Tô vào khoảng 60.900 người, đất xây dựng các khu chức năng trên 1.100 ha, trong đó, đất dân dụng khoảng 356 ha, chỉ tiêu 110-130m2/người.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng cơ bản thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch, đồng thời, yêu cầu huyện Cô Tô cùng đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh tên đồ án quy hoạch sao cho phù hợp với quy định của pháp luật. Quy hoạch phải tận dụng tối đa diện tích đất có thể để phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển; tiếp tục cập nhật, bổ sung các căn cứ pháp lý vào quy hoạch, đồng thời, tính toán chi tiết, kỹ lưỡng các phương án kết nối giao thông đường thủy và đường hàng không. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với huyện Cô Tô và đơn vị tư vấn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình UBND tỉnh xem xét.

Tin: Báo Quảng Ninh

14/02

5-Thông qua quy hoạch chung khu du lịch Cô Tô đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050

Tại Kỳ họp, Thường trực UBND huyện, Trưởng ban KT – XH thông qua Tờ trình và báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình của UBND huyện về  quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/1000 khu du lịch huyện Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo trước hội nghị đồ án quy hoạch.

Theo đó, trong giai đoạn 2020 – 2040 phát triển Khu du lịch Cô Tô  trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa và sinh thái biển đảo của tỉnh Quảng Ninh và vùng ven biển Vịnh Bắc Bộ, xây dựng toàn huyện Cô Tô, kết nối 03 đảo phía nam thành cụm đảo hỗ trợ về chức năng. Trong đó, xây dựng đảo Cô Tô lớn là trung tâm hành chính của huyện, trung tâm kinh tế, dân cư, du lịch dịch vụ, diện tích khoảng 2.053,12 ha, dân số đến năm 2040 khoảng 38.400 người. Khu vực thị trấn phát triển du lịch cộng đồng, thương mại du lịch, chỉnh trang, bổ sung cơ sở hạ tầng cấp đô thị; khu vực Đồng Tiến là khu trung tâm hành chính xã, khu nghỉ dưỡng, giải trí (sân golf, hotel resort, khu thể thao ngoài trời…). Đảo Thanh Lân sẽ phát triển du lịch nghỉ dưỡng với diện tích tự nhiên khoảng 1.637,5 ha, dân số đến năm 2040 khoảng 17.400 người. Phía tây đảo Thanh Lân tăng cường du lịch dịch vụ, khu Marina mới kết nối với đảo Cô Tô lớn, phía Đông, phía Nam phát triển du lịch nghỉ dưỡng; Cô Tô con được xây dựng là trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm giải trí và thể thao biển. Dân số quy đổi  (khách du lịch và lao động phục vụ) khoảng 4.600 người; xây dựng đảo Trần là đơn vị hành chính cấp xã trong tương lai, với dân số khoảng 500 người.

Phương án định hướng phát triển và chương trình thực hiện dự án chia 02 giai đoạn: giai đoạn 2020 – 2030 sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung đô thị, các tuyến giao thông quanh đảo Cô Tô lớn; xây dựng sân bay chuyên dùng , xây dựng nâng cấp 2 cảng tàu khách đạt tiêu chuẩn, nâng cấp bến cảng chuyên dụng Bắc Vàn – Đồng Tiến; xây dựng tuyến cáp treo kết nối đảo Cô Tô lớn và Thanh Lân, xây dựng hồ cấp nước phía bắc sân bay và khu phòng tránh bão cho tàu thuyền phía nam sân bay Cô Tô. Xây dựng các khu resort Cô Tô con và Thanh Lân; giai đoạn 2030-2040 xây dựng cảng khách Marina phía nam đảo Thanh Lân và các khu dịch vụ du lịch thương mại  tại thị trấn Cô Tô và Thanh Lân

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao về bản đồ án quy hoạch, nội dung bản đồ án đã thể hiện chi tiết, có nhiều giải pháp logic. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến mới, sát thực vào bản quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/1000 khu du lịch huyện Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Trần Như Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc xây dựng quy hoạch phát triển Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết. Các đại biểu đã nghiên cứu và góp ý kiến rất tâm huyết và trách nhiệm. Đối với bản quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/1000 khu du lịch huyện Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn quan tâm về phân kỳ đầu tư đặc biệt là trong giai đoạn 2021-2026 để huyện chủ động trong thực hiện đầu tư công trung hạn. Về tổng thể, quan tâm xây dựng lộ trình các công trình khác cũng như định hướng, giải pháp thu hút nguồn lực tài chính.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Mai Tuấn Phượng  – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định đồ án quy hoạch phát triển Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển huyện Cô Tô bền vững, hiện đại hướng đến mục tiêu là Cô Tô trở thành khu du lịch sinh thái biển thông minh, hiện đại trong tương lai. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị và phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả hơn nữa mọi tiềm năng, thế mạnh của huyện đảo vì mục tiêu phát triển KT-XH; từng bước nâng cao điều kiện sống của nhân dân về nhà ở, môi trường và không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; gắn kết sự phát triển của Cô Tô vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn: Quangninhgov

25/10/19

4-Nhu cầu phát triển mới của Cô Tô

Đối với đảo Cô Tô Lớn:

 • Sân bay để rút ngắn thời gian tiếp cận, giảm phụ thuộc thời tiết
 • Tổ hợp du lịch lớn, đẳng cấp
 • Sản phẩm du lịch đa dạng, theo tiêu chuẩn tiện nghi của thế giới
 • Cân đối cơ sở hạ tầng, đất đai cho phát triển đô thị và các khu dân cư

Đối với đảo Thanh Lân:

 • Hạng mục du lịch mới để khai thác tiềm năng sinh thái, thể thao, giải trí
 • Tối ưu hóa quỹ đất, tạo thế liên hoàn, bổ trợ cho Cô Tô Lớn

Đối với đảo Cô Tô Con và hòn Cá Chép:

 • Sản phẩm du lịch khác biệt, chọn lọc

Dự kiến quy hoạch

 • 1 sân bay cấp 4C nằm giữa đảo Cô Tô Lớn với các đường bay nội địa đến các thành phố như Hà Nội, Vân Đồn, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.
 • Các bến cảng, bến du thuyền nội địa và quốc tế
 • Cáp treo nối Cô Tô Lớn và Thanh Lân

Ảnh: QTV

24/10

3-Báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Mục tiêu của quy hoạch hướng đến xây dựng huyện đảo Cô Tô trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao gắn với văn hoá lịch sử và thắng cảnh tự nhiên với các chức năng: Vui chơi, giải trí tổng hợp; thể thao; dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp… Huyện đảo Cô Tô sẽ là khu vực có kinh tế phát triển, có giá trị liên kết vùng; là trung tâm hậu cần nghề cá, trung tâm cứu hộ, cứu nạn vùng Đông Bắc và khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh những tiềm năng lợi thế về hệ sinh thái, cảnh quan, môi trường của Cô Tô rất thuận lợi cho phát triển du lịch. Qua đó, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch cần chú trọng giữ gìn cảnh quan tự nhiên; nâng cao vai trò, vị thế của Cô Tô, kết hợp với Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái tạo thành chuỗi du lịch độc đáo, khác biệt, thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch đến với Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cần có định hướng phát triển các phương tiện giao thông thông minh, an toàn, thân thiện với môi trường trên đảo Cô Tô; phát triển khu hậu cần nghề cá gắn với khu thương mại thủy sản; đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững an ninh quốc phòng.

Tin: Báo Quảng Ninh

27/10/18

2-Theo quy hoạch của Sun, Cô Tô sẽ phát triển thành 1 đô thị đẳng cấp đáp ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho du khách, được chia thành 6 phân vùng chính

 • Nam Đồng sẽ phát triển cộng đồng sân golf;
 • Bãi biển Vàn Chảy nâng cấp thành thị trấn biển;
 • Hải Tiến phát triển sân golf và dịch vụ biển;
 • Hồ Ông Tiên định hướng du lịch;
 • Khu vực Sân bay và hậu cần hỗ trợ cho tổng thể cả đảo;
 • Thanh Lân định hướng phát triển du lịch sinh thái hướng đến những khách hàng ưa thích sự tĩnh lặng, các hoạt động du lịch mạo hiểm gắn liền với thiên nhiên.

14/02

1-Phương án quy hoạch Cô Tô của Sdesign

Cách thành phố Hạ Long khoảng 150 km và cách đất liền khoảng 80 km, huyện Cô Tô có diện tích 46,2 km vuông, với khoảng 50 đảo, đá lớn nhỏ có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, du lịch. Huyện có trên 200 km đường biên giới trên biển.

Quần đảo Cô Tô trù phú với nghề đánh bắt cá lâu đời. Sự khác biệt giữa Cô Tô và các đảo khác ở Việt Nam chính là sự đa dạng trong kinh tế và địa hình. Sản lượng đánh bắt hải sản của Cô Tô tăng qua hàng năm, có nhiều loài ngon và quý. Ngoài ra, huyện còn sản xuất nông nghiệp với diện tích đất khoảng trên 1000 ha. Cô Tô có các làng chài nhỏ ven biển, xen lẫn là các đồi thông, thung lũng nhỏ hẹp xanh mướt vào mùa lúa. Cô Tô là một trong những hòn đảo đủ nước ngọt và sở hữu rừng đặc dụng, hải sản quý hiếm như hải sâm, bào ngư,… Đảo Thanh Lân có cam là cây đặc sản, vào mùa cam chín đi tới đâu cũng thấy một màu vàng lộng lẫy. Đất lâm nghiệp của huyện có diện tích khoảng trên 21 ha.

Văn hoá miền biển tạo ra nét hào sảng đặc trưng cho cư dân nơi đây. Sự tách biệt với đất liền khiến Cô Tô nhẹ nhàng như một bức tranh, mang lại cho du khách các cung bậc cảm giác khác nhau vào từng mùa. Các bãi đá tự nhiên như Châu Âu, làn nước trong xanh và từng đàn cá bơi lội là những điểm chắc chắn sẽ bắt gặp tại Cô Tô.

Rừng trên đảo rất đẹp, nếu bạn muốn thực hiện 1 chuyến du lịch sinh thái thì nơi đây quả là một điểm lý tưởng. Biển Cô Tô đẹp cả ngày lẫn đêm, lúc mặt trời mọc hay khi mặt trời lặn, có trăng hay không trăng, biển không những đẹp khi trời yên mà còn đẹp ngay cả khi bão bùng. Nơi đây có nhiều bãi tắm còn nguyên vẻ hoang sơ của một vùng chưa hề bị ô nhiễm bởi cuộc sống công nghiệp hiện đại.

Ảnh: Sdesign

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *