Trang chủ / GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Trang này được lập ra để quảng bá cho Quảng Ninh

Phong cách đưa tin ngắn gọn súc tích, nội dung chính tập trung vào các dự án, quy hoạch, ý tưởng và không gian tại tất cả các đô thị trong tỉnh.

Nội dung được xây dựng dựa trên diễn đàn SSC, các bạn cộng tác viên đóng góp và các nguồn tin, ảnh từ các báo đài, facebook cá nhân, vv… Các vấn đề thiếu sót mong được góp ý.