Trang chủ / Thống kê

Thống kê

Thống kê {3}

30/11 1-Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh năm 2020 ước tăng 10,05% Thông tin từ Cục Thống kê Quảng Ninh cho biết, Tổng Cục thống kê ước tính …

Xem thêm

Thống kê {2}

31/12/19 10-Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất trong 10 năm trở lại đây đạt 12,01% Thu ngân sách nhà nước đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 18% …

Xem thêm

Thống kê {1}

01/12/17 10-Lược sử tên gọi Quảng Ninh qua các thời kỳ lịch sử 09/09 9-Đô thị hóa qua 20 năm các thành phố của Quảng Ninh 02/09 8-Quảng Ninh trong …

Xem thêm