Trang chủ / Thống kê

Thống kê

Thống kê {3}

19/03 3-Bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2020 Ảnh: Báo Quảng Ninh 28/12/20 2-Quảng Ninh cùng với Bắc Giang và Hải Phòng đạt tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, …

Xem thêm

Thống kê {2}

31/12/19 10-Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất trong 10 năm trở lại đây đạt 12,01% Thu ngân sách nhà nước đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 18% …

Xem thêm

Thống kê {1}

01/12/17 10-Lược sử tên gọi Quảng Ninh qua các thời kỳ lịch sử 09/09 9-Đô thị hóa qua 20 năm các thành phố của Quảng Ninh 02/09 8-Quảng Ninh trong …

Xem thêm