Trang chủ / Quy hoạch / Thành phố thông minh

Thành phố thông minh

Dự án Thành phố thông minh {3}

15/08 3-2 ứng dụng thiết yếu của Người Quảng Ninh và du khách khi đến Quảng Ninh Đó là Smart Quảng Ninh và Quảng Ninh Media. Qua 2 ứng dụng …

Xem thêm

Dự án Thành phố thông minh {2}

05/11 10-UBND tỉnh họp rà soát cơ sở dữ liệu vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh Tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo về …

Xem thêm

Dự án Thành phố thông minh {1}

19/04 10-Vào “guồng” xây dựng thành phố thông minh Mặc dù TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội cũng đã xây dựng lộ trình phát triển thành phố thông …

Xem thêm