Trang chủ / Quy hoạch / Đặc khu kinh tế

Đặc khu kinh tế

Đô thị Vân Đồn {3}

18/04 8-Yêu cầu các công ty bất động sản ở Vân Đồn phải giải ngân ít nhất 6.600 tỉ Trước tình hình các doanh nghiệp được giao đất ở Vân Đồn thực …

Xem thêm

Quy hoạch Vân Đồn {5}

28/03 3-Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục nghiên cứu luật Đặc khu Sáng 28.3, giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế – xã …

Xem thêm

Quy hoạch Vân Đồn {4}

09/10/20 10-UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt QHPK 1/2000 khu vực Bắc Cái Bầu 24/09 9-UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Điều chỉnh QHPK 1/2000 khu …

Xem thêm

Quy hoạch Vân Đồn {3}

11/06/20 10-UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch triển khai lập Quy hoạch phân khu Khu kinh tế Vân Đồn Theo quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng …

Xem thêm

Đô thị Vân Đồn {2}

17/01/20 10-Thủ tướng: Tiếp tục nghiên cứu mô hình đặc khu kinh tế Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần hoạt động toàn diện hơn, chất lượng …

Xem thêm

Quy hoạch Vân Đồn {2}

27/10/19 10-Tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Vân Đồn Trong Nhiệm vụ điều chỉnh QHC xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến 2040, tầm nhìn đến 2050, …

Xem thêm

Đô thị Vân Đồn {1}

27/05/18 10-Cơ chế phân quyền cho Đặc khu Thẩm quyền của Trưởng khu hành chính – kinh tế phải được phân cấp mạnh, đề cao trách nhiệm của người đứng …

Xem thêm

Quy hoạch Vân Đồn {1}

24/05/18 10-Xây dựng quy hoạch đặc khu Vân Đồn: Ưu tiên quỹ đất cho dịch vụ Theo đó, sau khi được sự đồng ý chủ trương của Chính phủ, UBND …

Xem thêm