Trang chủ / Dự án / Quảng Yên

Quảng Yên

Dự án Nút giao Đầm Nhà Mạc

30/10 3-Phương án vận chuyển vật liệu thi công Nút giao Đầm Nhà Mạc Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị thỏa thuận phương án vận chuyển vật …

Xem thêm

Dự án Khu dân cư Đầm Liên Minh

20/04 2-Cần sớm hoàn thiện các hạng mục hạ tầng Mặc dù được khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm, nhưng đến nay nhiều hạng mục Dự án …

Xem thêm