Trang chủ / Dự án

Dự án

Tổ hợp BIM Hùng Thắng {6}

26/11 7-Tiến độ dự án Grand Bay Villas Video: Địa ốc 5 sao Quảng Ninh 15/11 6-Tiến độ 1 số dự án tại BIM Hùng Thắng Video: Địa ốc 5 …

Xem thêm

Dự án Cầu Cửa Lục 1-2-3 {7}

23/11/21 10-Tăng tốc thi công Cầu Cửa Lục 1 Video: QTV 16/11 9-Thi công cầu Cửa lục 3: Quyết tâm hoàn thành các hạng mục chính trong năm 2021 Cầu …

Xem thêm